KOLEKSI JANUARY 8 - 13, 2018
Cutting-edge fashion illustration
741.672 Sha C
Nama Penulis

Pengusul : Luri renaningtyas
Daftar tajuk subyek untuk perpustakaan:edisi ringkas

Nama Penulis

Pengusul : Dian wulandari
Dasar dan teori perkembangan anak
155.4 Gun D
Nama Penulis

Pengusul : Dian wulandari
Delivering happiness
658.409 Hsi D
Nama Penulis

Pengusul : Michael timothy ferrari lukman
Demon rumm
F Bro D
Nama Penulis

Pengusul : -
Designing brand identity

Nama Penulis

Pengusul : Obed bima wicandra