Petra Proxy Bookmarklet: Optimalkan Pemakaian Google Scholar Menggunakan Akun Petra

07-10-2021

 

Petranesians pernahkah merasa enggan saat harus mengakses off campus dengan cara membuka database jurnal satu persatu? Akhirnya, lalu mencari artikel jurnal lebih sering via Google Scholar, demikian bukan?

Kini Petranesians tidak perlu bingung lagi mencari, yang mana artikel jurnal yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan. Petranesians cukup mengintegrasikan bookmarklet ini:
<PetraProxy>
ke browser favorit Petranesians, dan silakan digunakan saat browsing artikel menggunakan Google Scholar (setelah sign-in dengan akun Petra). Hasil pencarian akan mencakup, dan bahkan diutamakan, artikel yang sudah dilanggan oleh Library@Petra. Jadi, artikel dalam database yang dilanggan UK Petra (lebih dari satu database) akan dimunculkan pada hasil pencarian Google Scholar yang dilakukan oleh Petranesians. Mudah bukan?

 

Untuk pengguna browser Google Chrome:

Drag link berikut ini ke bookmarks bar di browser Petranesians: <PetraProxy>

Bila Petranesians tidak melihat bookmarks bar, arahkan kursor ke kanan atas klik "Customize and control Google Chrome" atau tanda titik tiga, kemudian pilih Settings > di bawah Appearance section > pilih Show bookmarks bar.

Alternatifnya, tekan Ctrl + Shift + B

 

Untuk pengguna browser Mozilla Firefox:

Drag link berikut ini ke bookmarks bar di browser Petranesians: <PetraProxy>

Bila Petranesians tidak melihat bookmarks bar, arahkan kursor ke kanan atas, klik "Customize and control Firefox" atau tanda garis tiga, kemudian pilih Bookmarks > pilih Show Bookmarks Bar.

Alternatifnya, tekan Ctrl + Shift + B

 

Cara Penggunaan:

  1. Masuk ke scholar.google.com
  2. Klik bookmarklet yang telah disimpan sesuai petunjuk di atas
  3. Login dengan akun Petra
  4. Cari artikel dengan memasukkan kata kunci yang ada
  5. Hasil yang muncul akan disesuaikan dengan yang dilanggan oleh Library@Petra
  6. Lalu download artikel yang diinginkan 
  7. Apabila ada artikel yang tidak bisa di-download,  maka artikel tersebut belum dilanggan oleh Library@Petra

Pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Chandra, di chandra.pratama@petra.ac.id atau LINE ID chandra_p_setiawan