KOLEKSI JANUARY 8 - 13, 2018
Perancangan media komunikasi visual sebagai sarana promosi domain budget pizza di Surabaya

Nama Penulis

Pengusul : -
Perancangan media komunikasi visual untuk meningkatkan brand awareness kosmetik tloac-claine

Nama Penulis

Pengusul : -
Perancangan media promosi chestnut merk "Just Chestnut" di Surabaya

Nama Penulis

Pengusul : -
Perancangan media promosi oka rimba

Nama Penulis

Pengusul : -
Perancangan media promosi toko kue basah top HR

Nama Penulis

Pengusul : -
Perancangan media promosi trick art old city di kota Semarang

Nama Penulis

Pengusul : -