KOLEKSI JULY 1ST TO 6TH, 2019
Shi yong shi ting hua yo (2 xia) (Practical audio-visual Chinese (2 below))
495.1 Guo S-II/2
Nama Penulis

Pengusul : -
Shi yong shi ting hua yu (2 shang) (Practical audio-visual Chinese (2 above))
495.1 Guo S-II/1
Nama Penulis

Pengusul : -
Shi Yong Shi Ting Hua Yu Xue Sheng Zuo, ye 2 (Practical audio-visual Chinese students' workbook 2)
495.1 Guo S-II
Nama Penulis

Pengusul : -
Signals and linear systems
620.72 Gab S
Nama Penulis

Pengusul : Hany ferdinando
Sound works
004.019 Sch S
Nama Penulis

Pengusul : Listia
Statistical concepts and methods
519.5 Bha S
Nama Penulis

Pengusul : Debora anne yang aysia